Norge er et land som er stolt av sin fiskenæring. Selv om eksporten av fisk og fiskeindustrien tjener mer penger enn noen gang, er det allikevel en oppblomstring med fusk knyttet til bransjen.

FiskebåtFiskeindustrien i Norge er en bransje som er tett knyttet sammen. Fiskerne står sammen i godt og dårlig vær. Dette gjelder også økonomisk. I de seneste årene har det blitt rapportert om en oppblomstring av juks med torsken. Denne juksen består i at fisk selges svart til fiskebruket. 12 tonn blir dermed til 10 tonn og 120 kroner til 100 kroner. Grunnen til at disse tingene skjer er at fiskerne blir presset økonomisk. Den andre grunnen til at dette kan fortsette å foregå er det tette samarbeidet mellom fiskerne og fiskebrukene. De færreste fiskerne ønsker å snakke med politiet, dette er fordi de vet at om de sladrer, vil de bli svartelistet og dermed ikke ha noe sted å levere fisken sin. Dette skaper en ukultur blant fiskerne.

Et fiskevær i Nord-Norge, januar 2014. Skipperen på en relativt stor fiskebåt forteller NRK Brennpunkt at 20 prosent av fangsten hans ikke ble registrert på fiskebruket. Det er snakk om flere tonn torsk som fiskekjøperen krever å få – svart. Skipperen sier han måtte godta det. Han vil ikke fortelle om det offentlig:

– Hvis jeg snakker til NRK om det ulovlige fisket, får jeg ikke levert fisk noe sted. Da blir jeg svartelistet, sier skipperen til NRK.

Det er andre grunner som blir nevnt som utløsende faktorer også. Dette være at fisken får dårlig fôr, noe som igjen fører til dårlig helse og dårlig fisk. Med andre ord kan vi si at det er et nett av dårlige holdninger og valg som blir gjort i en ellers fruktbar og positiv næring. En rekke fiskere rapporterer også at de blir nødt til å ta opp lån for å kunne dekke underskuddet relatert til det svarte salget og de usikre utsiktene.